Running Bar

YOUR MUTUAL TRANSFER CLICK HERE

Highlight Of Last Week

Excel Sheets

MARIT COUNTING
 1.PRATHMIK 6 TO 8 SUBJECT TEACHER

 2.PRATHMIK 6 TO 8 MATHS - SCINCE

 3. PRATHMIK 6 TO 8 SOCIAL SCINCE

4. PRATHMIK C.P.ED TEACHER
 5. PRATHMIK 1 TO 5 LOWER PRIMARY

6. MADHYAMIK TEACHER BHARTIMA TAT MARIT

7. MADHYAMIK PRINCIPAL MARIT
 8. HTAT MARIT

 PARINAM PATRAK STD- 3 TO 8
NEW_PARINAM_STD 3
NEW_PARINAM_STD 4
NEW_PARINAM_STD 5
NEW_PARINAM_STD 6
NEW_PARINAM_STD 7
NEW_PARINAM_STD 8


·        SHALA CHOLINE OTHER SHALAMA JATA STUDENT NI VIGAT / OTHER SHALAMA ADMIT THANAR STUDENTNI VIGAT RAKHVA MATENU PATRAK- Download

KARMACHARI NI MAHITI SARALTA THI
STAFFNA KARMACHARINI EK VAKHAT DETA ENTRY KARYA BAD GAME TYARE APNE KOI PAN KARMACHARINI MAHITI SARALTA THI MEDAVAVI HOY TO MELVI SHAKO CHO .
MADE BY : EDUSAFAR.COM


CLICK HERE TO DOWNLOAD VAY PATRAK ( G.R ) PROGRAM
YOU CAN CHANGH YOUR FONT

ANTAR SARANI PROGRAM

GUJARAT NA ANE INDIANA PLACE EKBIJATHI KETLA K.M DUR CHE TE JANVA 
· CLICK HERE TO DOWNLOAD

INCOME TEX BHARVA MATENU SARAL PATRAKMA EK VAR  BHARSO ETLE BAKINA BADHA AUTOMATIC BHARAY JASE
.CLICK HERE TO DOWNLOAD
  • પગારબિલ અંતર્ગતના પત્રકો  
D.E AUDIT PATRAK        Popular Posts